ร้านอยู่ถนนข้าวหลามบางแสน
มีไร่หญ้าอยู่คลอง12 ปทุมธานี รับงานทั่วประเทศ

โรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2