ร้านอยู่ถนนข้าวหลามบางแสน
มีไร่หญ้าอยู่คลอง12 ปทุมธานี รับงานทั่วประเทศ

บริษัทอั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด