ร้านจัดสวน ที่มีหน้าร้านสวยที่สุดในชลบุรี ปลอดภัยหายห่วง
รับจัดสวนพร้อมระบบไฟ และสปริงเกอร์ ครบจบที่เดียว มาที่ร้านได้เลย

ขอบเขตงานสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์หรืองาน “ฮาร์ดสเคป” (Hardscape) หมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต่างๆหรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
การบ้านผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงก็คือ ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ต่างๆ, สภาพแวดล้อมโดยรวม (แสงแดด/ลม), ความสวยงามหรือความเข้ากันได้ (Mix&Match)การเลือกใช้วัสดุต่างๆให้เข้ากับพันธุ์ไม้ก็มีความสำคัญเพราะวัสดุปิดผิวในท้องตลาดมีให้ เลือกหลายชนิด เช่น หินจิ๊กซอ, คอนกรีตแสตมป์, หินกาบ, หินกระแทกหน้า, หินเซาะร่อง, หินอ่อน, หินโมเสค, หินภูเขา, คอบเบิ้ลสโตน (Cobble stone), หินแกรนิต, กระเบื้องตกแต่ง ควรเลือกสีและวัสดุให้เข้ากันกับพรรณไม้ที่ได้ออกแบบไว้
ส่วนการก่อสร้างงานฮาร์ดสเคปนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ การคำนวณโครงสร้างเพื่อความคงทนแข็งแรง, การถ่ายระดับและตีผังเพื่อความ ถูกต้องแม่นยำ

WHEN BAD WEATHER HITS, YOU DON'T HAVE TO WORRY

Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes the landscape experience just that, an experience. We want our customers to be there from the moment we get to the job until the end of the job so that they can have as much input.

WE MANAGE YOUR PROPERTY 24 HOURS A DAY

We understand that your property is a big investment and we want our customers to know that we are there for them to help them accomplish the dreams that they may have for there property. From new construction landscaping to existing landscapes that need a facelift, our professional staff helps.We understand that your property is a big investment and we want our customers to know that we are there for them to help them accomplish the dreams that they may have for there property. From new construction landscaping to existing landscapes that need a facelift, our professional staff helps.

img_divider

Key Benefits of the Service

Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. The experts carefully design your sprinkler system to ensure maximum coverage to your lawn. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn.

  Extend your home with a beautiful garden
  Your property value increases many times initial value
 Aesthetic garden beauty that improves with age
  Allround certified and insured landscapers
  Our Landscapers attend annual training seminars

Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best landscaping company!
Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best landscaping company!
Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best landscaping company!
Interested In This Service? Make An Appointment