ร้านอยู่ถนนข้าวหลามบางแสน
มีไร่หญ้าอยู่คลอง12 ปทุมธานี รับงานทั่วประเทศ

บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต