ร้านอยู่ถนนข้าวหลามบางแสน
มีไร่หญ้าอยู่คลอง12 ปทุมธานี รับงานทั่วประเทศ

รับจัดสวน ชลบุรี ผลงานโปรเจค สวนของหนู ซึ่งตั้งใจทำสวนมาให้กับลูกสาว