สวนลุงบุญ รับปูหญ้า จัดสวนครบวงจร ทีมงานมืออาชีพ ไม่ผ่านคนกลาง
ร้านอยู่ถนนข้าวหลามบางแสน
มีไร่หญ้าอยู่คลอง12 ปทุมธานี รับงานทั่วประเทศ
086-845-6729 , 089-608-0889
22 ต.ค. 2015
Theme Image

We Won The ‘Best Landscaper Company’ Award

Yesterday we were awarded with the ‘Best Landscaper Of The Country’ award. These award of excellence were awarded for projects we designed and installed. This awards reflect our commitment to creative design, ongoing excellence in engineering, and our ability to produce beautiful and functional outdoor living spaces of which people are proud.

Read More

20 ต.ค. 2015
Theme Image

Ask Jennifer: Your Gardening Questions Answered

I would like to grow some “barometer plants” to use as an early warning system for my garden. What plants are first to respond to frost, first to bolt and first to wilt? Is this a waste of time? It’s not a waste of time, but I’m not sure you’d have to invest in any particular variety. I would use half-hardy annuals that are sensitive to frost, such as cosmos lobelia

Read More