สวนลุงบุญ รับปูหญ้า จัดสวนครบวงจร ทีมงานมืออาชีพ ไม่ผ่านคนกลาง
ร้านอยู่ถนนข้าวหลามบางแสน
มีไร่หญ้าอยู่คลอง12 ปทุมธานี รับงานทั่วประเทศ
086-845-6729 , 089-608-0889
22 ต.ค. 2015
Theme Image

We Won The ‘Best Landscaper Company’ Award

Yesterday we were awarded with the ‘Best Landscaper Of The Country’ award. These award of excellence were awarded for projects we designed and installed. This awards reflect our commitment to creative design, ongoing excellence in engineering, and our ability to produce beautiful and functional outdoor living spaces of which people are proud.

Read More

16 ต.ค. 2015
Theme Image

10 Ideas for Landscaping Property Lines

What is it that you’re hoping to accomplish in landscaping your property line? Once you answer that over-arching question, many of the details will fall into place (with a little aid from the ideas I present here). As you’ll see from reading the information below, deciding on how to landscape a boundary largely comes down to sifting through your various options.

Read More

22 ก.ย. 2015
Theme Image

Article: How to Get Rid of Crabgrass for Good

The best weapon you have against this annual weed is crabgrass preemergence herbicide (also called crabgrass preventer). You apply this product in the spring before the crabgrass seed sprouts. This granular herbicide works by creating a chemical barrier at the surface of the soil. As the seeds begin germination, they take in the herbicide and die.

Read More